Consiliul societății:

Irina Malanciuc (președinte), consultant principal al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
Carolina Novac, secretar de stat, Ministerul Energiei;
Constantin Țurcanu, șef al Direcției reglementare și dezvoltare mediu de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
Andrei Balan, șef al Direcției expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;
Alexandru Slusari, reprezentant al societății civile.


Victor Bînzari

director general interimar

Ludmila Budeanu

contabil-şef

Comisia de cenzori:

Tatiana Gorceac, șef adjunct al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
Maxim Ciobanu, șef al Direcției Trezoreria de stat, Ministerul Finanțelor;
Tatiana Demidcenco, consultant principal al Secției politici în administrarea proprietății publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Comitetul de audit:

Natalia Тоnu, șef adjunct al Direcției politici financiare, șef Secție politici contabile și audit, Ministerul Finanțelor, Ministerul Finаnțеlоr;
Svetlana Staver, șef adjunct al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;
Ludmila Ciumac, șef al Serviciului financiar-administrativ, Ministerul Economiei.

Reprezentantul statului:

• Marcela Russu,șef adjunct al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, desemnată prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.333 din 28.10.2022

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA