Modificări în Organele de conducere ale S.A. ENERGOCOM 2021


1. Prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor din 15 ianuarie 2021, în conformitate cu indicațiile acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), a fost aprobată decizia de încetare înainte de termen a împuternicirilor a doi dintre membrii Consiliului și, respectiv, a fost aprobată decizia de alegere în:

Consiliul Societății:

Lilian Cristiuc, șef Direcție administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
Oleg Filimon, consultant principal, Direcția parteneriat public-privat, Agenția Proprietății Publice.

2. Prin decizia Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 26 mai 2021, în conformitate cu propunerea acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), au fost aleși în:

Consiliul Societății:

Lilian Cristiuc (Președinte), șef Direcție administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
Viorica Bejan, șef adjunct Direcție infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
Oleg Filimon, consultant principal, Direcția parteneriat public-privat și concesiuni, Agenția Proprietății Publice;
Mihail Botnari, consultant superior Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

Andrei Balan, șef Direcție expertiză judiciară, Ministerul Finanțelor;

Comisia de cenzori:

Ludmila Cuniţchi, consultant superior Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
Inga Drobiţchii, șef Direcție Trezoreria regională Chișinău – bugetul de stat, Ministerul Finanțelor;
Tatiana Demidcenco, consultant principal Secția politici economice, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

Comitetul de audit:

Olga Mistreanu, specialist principal Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice;
Ana Litocenco, Șef Direcție politici financiare, Ministerul Finanțelor;
Viorica Cojuhari, consultant superior Secția metodologii și reglementări, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

3. Prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor din 5 noiembrie 2021, în conformitate cu indicațiile acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), au fost aleși în:

Consiliul Societății:

Sergiu Olişevschi, șef al Serviciului audit intern, Agenția Proprietății Publice;
Valentin Arion, profesor universitar din cadrul Departamentului Termoenergetică și Management în Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei;
Viorica Bejan, șef adjunct Direcție infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei;
Andrei Balan, șef Direcție expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;
Ion Andronic, consultant principal, Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Comisia de cenzori:

Liudmila Cuniţchi, consultant superior, Direcția Privatizare și Postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
Maxim Ciobanu, Șef Direcția Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor;
Nicolae Magdîl, consultant principal, Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

_____________________________________________________________________________

Reprezentantul Statului:

Denis Tumuruc, șef adjunct al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii, desemnat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.442 din 16.11.2020.
Marcela Russu, șef adjunct al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, desemnată prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.753 din 03.11.2021.

Administrația:

Andrian Pritula, Director General Interimar (CV);
Vladimir Sadovoi, Director General interimar (desemnat prin decizia Consiliului S.A. ENERGOCOM din 20 octombrie 2021);
Valentina Ganea, Contabil-șef.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA