Modificări în Organele de conducere ale S.A. ENERGOCOM 2024


1. Prin Hotărârea Agenției Proprietății Publice (acționarul unic al S.A. ENERGOCOM) nr.18/14 din 14 martie 2024 a fost aprobată decizia de încetare înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului Societății și ale unui membru al Comisiei de cenzori, respectiv, a fost aprobată decizia de alegere în:

Consiliul Societății:

Constantin Țurcanu, șef al Direcției reglementarea și dezvoltarea mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;

Comisia de cenzori:

Tatiana Gorceac, șef adjunct al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

_____________________________________________________________________________

Reprezentantul Statului:

Administrația:

  • Victor Bînzari, Director General interimar (CV);
  • Ludmila Budeanu, Contabil-șef.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA