Modificări în Organele de conducere ale S.A. ENERGOCOM 2023


1. Prin Hotărârea Agenției Proprietății Publice (acționarul unic al S.A. ENERGOCOM) nr.19/14 din 10 februarie 2023 a fost aprobată decizia de încetare înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului Societății și, respectiv, a fost aprobată decizia de alegere în:

Consiliul Societății:

Svetlana Staver, Șef adjunct al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice.

2. Prin Hotărârea Agenției Proprietății Publice (acționarul unic al S.A. ENERGOCOM) nr.49/14 din 11 aprilie 2023 a fost aprobată decizia de încetare înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și, respectiv, a fost aprobată decizia de alegere în:

Consiliul Societății:

Irina Malanciuc (Președinte), consultant principal al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
Carolina Novac, Consilier al Prim-ministrului pe domeniul energetic;
Viorica Bejan, șef adjunct al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei;
Andrei Balan, șef al Direcției expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;
Alexandru Slusari, reprezentant al societății civile;

A fost aprobată decizia de încetare înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Comitetului de audit și, respectiv, a fost aprobată decizia de alegere în:

Comitetul de audit:

Svetlana Staver, Șef adjunct al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice.

3. Prin decizia Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 29 iunie 2023, în conformitate cu propunerea acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), au fost aleși în:

Consiliul Societății:

Irina Malanciuc (Președinte), consultant principal al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
Carolina Novac, Secretar de stat, Ministerul Energiei;
Viorel Garaz, Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
Andrei Balan, șef al Direcției expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;
Alexandru Slusari, reprezentant al societății civile;

Comisia de cenzori:

Mariana Ceban, consultant superior în Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;
Maxim Ciobanu, șef al Direcției Trezoreria de stat, Ministerul Finanțelor;
Tatiana Demidcenco, consultant principal al Secției politici în administrarea proprietății publice, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;

Comitetul de audit:

Natalia Tonu, Șef adjunct al Direcției politici financiare, Șef Secție politici contabile și audit, Ministerul Finanțelor;
Svetlana Staver, Șef adjunct al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;
Ludmila Ciumac, Șef serviciu financiar-administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

_____________________________________________________________________________

Reprezentantul Statului:

Administrația:

  • Victor Bînzari, Director General interimar (CV);
  • Ludmila Budeanu, Contabil-șef.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA