Modificări în Organele de conducere ale S.A. ENERGOCOM 2018


1. Prin decizia Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 4 mai 2018, în conformitate cu cererea acționarului unic (Ministerul Economiei și Infrastructurii), au fost aleși în:

Consiliul Societății:

Denis Tumuruc, șef adjunct al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
Viorica Bejan, șef adjunct al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
Veronica Ursu, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor;
Rezervă:
Eugenia Pietraru, consultant principal al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

Comisia de cenzori (desemnată prin decizia Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 20 aprilie 2017, în conformitate cu cererea acționarului unic – Ministerul Economiei):

Natalia Tonu, șef-adjunct al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor;
Tatiana Demidcenco, șef-adjunct al Direcției politici de administrare și deetatizare a proprietății publice, Ministerul Economiei;
Lidia Guțu, consultant al Direcției financiare, Ministerul Economiei;
Rezervă:
Vrabie Natalia, șef al Direcției evidența patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice.

_____________________________________________________________________________

Reprezentantul Statului:

Angela Jomiru, consultant în cadrul Secției financiar-administrativă a Ministerului Economiei și Infrastructurii, desemnată prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.348 din 01.12.2017.

Administrația:

Andrian Pritula, Director General Interimar (CV);
Valentina Ganea, Contabil-șef.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA