Modificări în Organele de conducere ale S.A. ENERGOCOM 2022


1. Prin decizia Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 16 iunie 2022, în conformitate cu indicațiile acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), au fost aleși în:

Consiliul Societății:

Tatiana Savva, director general adjunct al Agenției Proprietății Publice;
Irina Malanciuc, consultant principal al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
Viorica Bejan, șef adjunct al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei;
Andrei Balan, șef al Direcției expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;
Lilia Dabija, Secretar General al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Comisia de cenzori:

Liudmila Cuniţchi, consultant superior în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
Maxim Ciobanu, șef al Direcției Trezoreria de stat, Ministerul Finanțelor;
Tatiana Demidcenco, consultant principal al Secției politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială, Ministerul Economiei.

2. Prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor din 23 septembrie 2022, în conformitate cu indicațiile acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), au fost aleși în:

Comitetul de audit:

Natalia Tonu, Șef adjunct Direcția politici financiare, Ministerul Finanțelor;
Viorica Cojuhari, Șef Secția metodologii și reglementări, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
Ludmila Ciumac, Șef serviciu financiar-administrativ, Ministerul Economiei.

_____________________________________________________________________________

Reprezentantul Statului:

Marcela Russu, șef adjunct al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public, desemnată prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.753 din 03.11.2021 şi Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.333 din 28.10.2022.

Administrația:

Vladimir Sadovoi, Director General interimar (desemnat prin decizia Consiliului S.A. ENERGOCOM din 20 octombrie 2021);
Victor Bînzari, Director General interimar (CV);
Valentina Ganea, Contabil-șef (până la 31.01.2022);
Ludmila Budeanu, Contabil-șef (începând cu 01.02.2022).

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA