Modificări în Organele de conducere ale S.A. ENERGOCOM 2020


1. Prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor din 27 februarie 2020, în conformitate cu cererea acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), au fost aleși în:

Consiliul Societății:

Corneliu Soltan, consilier, Agenția Proprietății Publice;
Anatolie Coguteac, consultant superior, Agenția Proprietății Publice;
Andrei Balan, șef Direcție, Ministerul Finanțelor;
Mihai Botnari, consultant superior, Agenția Proprietății Publice;
Victor Parlicov, expert, Institutul de Cercetare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”;

Comisia de cenzori:

Ludmila Cuniţchi, consultant superior, Agenția Proprietății Publice;
Inga Drobiţchi, consultant principal, Ministerul Finanțelor;
Serghei Jomiru, consultant principal, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

2. Prin decizia Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 16 iunie 2020, în conformitate cu indicațiile acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), au fost aleși în:

Consiliul Societății:

Corneliu Soltan (Președinte), director general adjunct al Agenției Proprietății Publice;
Lilia Palii, Secretar de stat Ministerul Economiei și Infrastructurii;
Anatolie Coguteac, consultant superior în Direcția securitate economică și gestiunea riscurilor, Agenția Proprietății Publice;
Mihai Botnari, consultant superior în Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
Andrei Balan, șef al Direcției contencios și controlul legalității, Ministerul Finanțelor;

Comisia de cenzori:

Ludmila Cuniţchi, consultant superior în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
Inga Drobiţchii, șef al Direcției Trezoreria regională Chișinău – bugetul de stat, Ministerul Finanțelor;
Tatiana Demidcenco, consultant principal în Secția politici economice, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

Comitetul de audit:

Olga Mistreanu, specialist principal în Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice;
Natalia Vrabii, consultant principal în Serviciul analiză și reglementări a activelor statului, Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor;
Viorica Cojuhari, consultant superior în Secția metodologii și reglementări, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice.

_____________________________________________________________________________

Reprezentantul Statului:

Denis Tumuruc, șef adjunct al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii, desemnat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.290 din 22.10.2019 și Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.442 din 16.11.2020.

Administrația:

Andrian Pritula, Director General Interimar (CV);
Valentina Ganea, Contabil-șef.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA