Modificări în Organele de conducere ale S.A. ENERGOCOM 2019


1. Prin decizia Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 23 mai 2019, în conformitate cu cererea acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), au fost aleși în:

Consiliul Societății:

Marian Mamei, Șef direcție infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
Veronica Ursu, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor;
Lilia Palii, Secretar general al Guvernului, Cancelaria de Stat;

Comisia de cenzori:

Ludmila Cuniţchi, consultant superior în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
Natalia Tonu, șef adjunct Direcție reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor;
Tatiana Demidcenco, consultant principal, Secția politici economice, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

Comitetul de audit:

Denis Tumuruc (Președinte), Șef-adjunct al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
Olga Mistreanu, specialist principal în Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice;
Natalia Vrabii, consultant principal, Serviciul analiză și reglementări a activelor statului, Ministerul Finanțelor.

2. Prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor din 18 iunie 2019, în conformitate cu cererea acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), a fost aprobată decizia de suplinire a membrilor Consiliului S.A. „ENERGOCOM” și, respectiv, au fost aleşi în:

Consiliul Societății:

Ghenadie Potlog, consultant principal, Direcția securitate economică și gestionarea riscurilor, Agenția Proprietății Publice;
Corina Cristea, consultant principal, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice.

3. Prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor din 23 octombrie 2019, în conformitate cu cererea acționarului unic (Agenția Proprietății Publice), au fost aleși în:

Consiliul Societății:

Ion Gîlcă, șef interimar Direcție relații funciare și bunuri imobile, Agenția Proprietății Publice;
Aliona Gladcaia, șef secție metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;
Victor Parlicov, expert analist, Institutul de Cercetare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”;
Andrei Balan, șef Direcție contencios și controlul legalității, Ministerul Finanțelor;
Mihai Botnari, consultant superior Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

Comisia de cenzori:

Ludmila Cuniţchi, consultant superior în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
Inga Drobiţchi, șef Direcție trezoreria regională Chișinău, Ministerul Finanțelor;
Serghei Jomiru, consultant principal Direcția politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii;

Comitetul de audit:

Olga Mistreanu, specialist principal Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice;
Natalia Vrabii, consultant principal, Serviciul analiză și reglementări a activelor statului, Ministerul Finanțelor;
Marin Ghenciu, auditor, SRL „Moldauditing”.

____________________________________________________________________________

Reprezentantul Statului:

Angela Jomiru, consultant în cadrul Secției financiar-administrativă a Ministerului Economiei și Infrastructurii, desemnată prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.348 din 01.12.2017;
Denis Tumuruc, șef adjunct al Direcției politici în domeniul energetic, Ministerul Economiei și Infrastructurii, desemnat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.290 din 22.10.2019.

Administrația:

Andrian Pritula, Director General Interimar (CV);
Valentina Ganea, Contabil-șef.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA