Consiliul societății:

Irina Malanciuc (președinte), consultant principal al Direcției contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice;
Carolina Novac, secretar de stat, Ministerul Energiei;
Viorica Bejan, șеf adjunct al Direcției infrаstruсturа calității și securitate industrială, Ministerul Economiei;
Andrei Balan, șef al Direcției expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;
Alexandru Slusari, reprezentant al societății civile.


Administrația:

Victor Bînzari, director general interimar; (descarca CV)
Ludmila Budeanu, contabil-şef.

Comisia de cenzori:

Liudmila Cunițchi, consultant superior în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice;
Maxim Ciobanu, șef al Direcției Trezoreria de stat, Ministerul Finanțelor;
Tatiana Demidcenco, consultant principal al Secției politici de atragere а investițiilor și dezvoltare industrială, Ministerul Economiei.

Comitetul de audit:

Natalia Тоnu, șef adjunct al Direcției politici financiare, Ministerul Finаnțеlоr;
Svetlana Staver, șef adjunct al Direcției planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice;
Ludmila Ciumac, șef al Serviciului financiar-administrativ, Ministerul Economiei.

Reprezentantul statului:

• Marcela Russu, șef adjunct al Direcției evidența și monitorizarea patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA