Schimbarea furnizorului de gaze naturale


Fiecare consumator final are dreptul la alegerea liberă și la schimbarea furnizorului, cu condiția că și-a onorat obligațiile de plată a gazelor naturale consumate față de furnizorul actual, de asemenea are dreptul de a dispune de toate datelel relevante cu privire la consumul de gaze naturale. La schimbarea furnizorului, consumatorul final nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. Procedura de schimbare a furnizorului de către consumatorul final este reglementată prin Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 363/2020 din 25.09.2020. Schimbarea furnizorului se efectuează în termen de cel mult 20 de zile calendaristice, în baza unei cereri depuse de consumatorul final. Procedura de schimbare a furnizorului poate fi gestionată de consumatorul final sau de furnizorul nou în baza procurii de reprezentare a consumatorului final, întocmită cu respectarea prevederilor Codului Civil. Cererea poate fi depusă nemijlocit la oficiul furnizorului actual, expediată prin intermediul scrisorii recomandate sau în format electronic prin intermediul poștei electronice (în cazul în care cererea este autentificată prin semnătură electronică). Adresa poștală electronică la care poate fi transmisă cererea este publicată pe pagina web oficială a furnizorului actual. Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale cuprinde următoarele etape:

  1. încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale între consumatorul final și furnizorul nou;
  2. depunerea cererii de schimbare a furnizorului de gaze naturale, la furnizorul actual;
  3. notificarea de către furnizorul actual a furnizorului nou și a operatorului de sistem privind inițierea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale;
  4. prezentarea de către operatorul de sistem a informațiilor privind locul (-rile) de consum la care se preconizează schimbarea furnizorului;
  5. încheierea de către operatorii de sistem și furnizor a acordurilor adiționale la contractele pentru prestarea serviciului de transport și / sau de distribuție a gazelor naturale;
  6. controlul echipamentului de măsurare și citire a indicațiilor echipamentului de măsurare;
  7. furnizarea gazelor naturale de către furnizorul nou;
  8. emiterea și expedierea consumatorului, în termen de cel mult 2 săptămâni de la schimbarea furnizorului, a facturii de plată finale pentru gazele naturale consumate conform contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu furnizorul actual;
  9. achitarea de către consumatorul final a datoriilor față de furnizorul actual.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA