<<<

În atenția producătorilor de energie regenerabilă ce dețin statut de producător eligibil


SA Energocom reamintește producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, care dețin statut de producător eligibil, despre posibilitatea depunerii cererii pentru semnarea contractului privind achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile.

Cererea poate fi depusă fizic la sediul SA Energocom: mun. Chișinău, str. Pușkin 26, et. 2, sau poate fi expediată electronic la adresele: office@energocom.md şi eugen.bot@energocom.md.

La cerere urmează a fi anexate următoarele acte:

 • Certificat de înregistrare a întreprinderii;
 • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Certificat de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA (după caz);
 • Hotărârea ANRE privind confirmarea statutului de producător eligibil;
 • Aviz de racordare;
 • Act de delimitare;
 • Rechizite bancare și date de contact (adresa juridică, e-mail, nr. telefon);
 • Copia buletinului de identitate al semnatarului;
 • Procura pe numele semnatarului (după caz);
 • Confirmarea deținerii contractului de echilibrare încheiat cu OST (Operatorul sistemului de transport) Î.S. „Moldelectrica”;
 • Cerere privind transferul responsabilității echilibrării (după caz).

 Clauzele obligatorii ale contractului privind achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile, aprobate prin Hotărârea ANRE nr.252 din 05.07.2019, pot fi consultate aici.

Cererile de semnare a contractului vor fi procesate în decurs de maxim 3 zile lucrătoare cu condiția ca dosarul să conțină toate actele necesare.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA