Publicat:

Managementul Energocom coordonează orice decizie de achiziții de gaze cu ministerul de resort și reprezentanții Guvernului


Noua componență a Consiliului societății SA Energocom s-a întrunit ieri în prima ședința, la care urma să adopte mai multe decizii, inclusiv referitoare la noile achiziții de gaze naturale. Întrucât câțiva membri ai consiliului sunt noi, s-a cerut o pauză de o săptămână pentru documentare mai detaliată.

O asemenea solicitare a venit și din parte reprezentantului societății civile Alexandru Slusari. Ceea ce a publicat domnul Slusari pe rețelele de socializare reprezintă părerea lui personală, nu poziția Consiliului societății sau a managementului Energocom.

Conform procedurilor prevăzute în legea cu privire la societățile pe acțiuni, organul executiv se află în ultima etapă a elaborării auditului extern (raport financiar), care va fi gata către sfârșitul lunii aprilie. Acest audit va sta la baza raportului anual al Consiliului societății și a organului executiv care vor fi prezentate Adunării generale a acționarilor. În respectivele rapoarte se vor regăsi și date despre activitatea de tradind (achiziționarea de gaze și energia electrică) a SA Energocom în 2022.

În activitatea sa, SA Energocom respectă legislația Republicii Moldova și dispozițiile CSE. Orice decizie de achiziții de gaze este coordonată cu reprezentanții Guvernului, consiului societății și ai fondatorului, Agenția Proprietății Publice.

Notă: Componența nouă a Consiliului societății Energocom:

Irina Malanciuc (președinte), consultant principal al Direcției contencios și control al legalității , Agenția Proprietății Publice;
Carolina Novac, secretar de stat la Ministerul Energiei;
Viorica Bejan, șef adjunct al Direcției infrastructura calității și securitate industrială, Ministerul Economiei;
Andrei Balan, șef al Direcției expertiză juridică, Ministerul Finanțelor;
Alexandru Slusari, reprezentant al societății civile.

Indemnizația lunară a unui membru al consiliului societății Energocom constituie 4000 lei, indiferent de câte ședințe sunt organizate. La Energocom are loc cel puțin o ședință lunar.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA