Încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale


În corespundere cu prevederile Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și a Regulamentului pentru furnizarea gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale se efectuează în baza contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorii finali și furnizor, în condițiile legislației în vigoare. Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, solicitantul, potențialul consumator noncasnic este obligat să prezinte furnizorului următoarele acte / informații:

  1. cererea, formularul căreia este pus la dispoziție de către furnizor, care include denumirea, adresa, telefonul, faxul, e-mailul solicitantului;
  2. copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă un drept real sau de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;
  3. extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali eliberat de Agenția Servicii Publice, cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plățile;
  4. copia actului de delimitare, semnat de operatorul de sistem;
  5. copia procesului-verbal de recepție a instalației de gaze naturale (după caz);
  6. volumele și perioadele de furnizare a gazelor naturale;
  7. copia acordului tehnic semnat cu operatorul de sistem.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA