2004

Energocom a fost fondată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1467 din 30 decembrie 2004, „în scopul asigurării funcționării eficiente şi transparente a pieţei energiei electrice interne, promovării exporturilor de energie·electrică, sporirii atractivităţii investiţionale a obiectelor·sectorului electroenergetic”.
În 2005 întreprinderea de stat Energocom a fost reorganizată în societate pe acțiuni.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA