Publicat:

SA Energocom a finalizat etapa 3 de precalificare a potențialilor furnizori de gaze naturale


În contextul realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”, SA Energocom a finalizat etapa 3 de precalificare a potențialilor furnizori de gaze, desfășurată în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat, în acest sens, de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În etapa respectivă, organizată pentru a oferi posibilitatea de participare la licitații pentru cât mai multe companii de pe piața energetică europeană, au fost depuse 11 dosare de participare, ce au fost evaluate de către comisia de concurs în comun cu experți delegați din partea C4G (programul USAID Connect for Growth), BERD precum și experți ai Misiunii UE în Moldova.

Printre condițiile de bază ce urmau a fi întrunite de participanți se numără:

– dovada experienței în comercializarea și furnizarea de gaze naturale:

 • capacitatea de a transporta și a furniza cantități suficiente de gaze necesare prin demonstrarea furnizării de minimum 150 mcm pe parcursul unui an, în ultimii trei ani (2020, 2021, 2022);
 • capacitatea de a transporta și a furniza cantități suficiente de gaze necesare prin demonstrarea furnizării de minimum 50 mcm pe parcursul unei luni, în ultimii trei ani (2020, 2021, 2022);

– dovada capacității de furnizare la punctele de livrare specificate. Prezentarea licențelor și a documentelor relevante ce confirmă posibilitatea livrării pe teritoriul României și Ucrainei;

– confirmarea, în cererile de precalificare, că participanții sunt pregătiți să încheie cu Clientul un contract de tip EFET, într-un format elaborat de BERD, ce va fi utilizat de toate entitățile precalificate în cadrul facilității respective;

– prezentarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii trei ani și a declarației că compania nu este în proces de declarare a falimentului;

– lista beneficiarilor finali, care dețin mai mult de 5%;

– reputație bună și lipsa cazurilor de neexecutare a contractelor;

– lipsa litigiilor pendinte, etc.

Din cele 11 dosare depuse au fost precalificate 8 companii:

 • Depa Commercial SA (Grecia);
 • Engie S.A (Franța);
 • Engie Energy Management Romania SRL (România/Franța);
 • Axpo Bulgaria EAD (Bulgaria/Elveția);
 • Axpo Solutions AG (Elveţia);
 • Trafigura Nat Gas Limited (Malta/Elveţia);
 • Trafigura Trading SARL (Elveţia);
 • Met Austria Energy Trade GmbH (Austria/Ungaria).

Chiar dacă companiile respective sunt parte a unor grupuri de companii, evaluarea acestora a fost făcută pe fiecare companie în parte pentru a putea aprecia capacitatea acesteia separat de grup.

Menționăm că în etapele 1 și 2 au fost precalificate în total 7 companii:

 • AXPO Ukraine LLC (Ucraina/Elveţia);
 • ERU Europe GmbH (Ucraina/Austria/SUA);
 • OMV Petrom SA (România/Austria);
 • SNGN Romgaz SA (România);
 • DXT International S.A. (Luxemburg);
 • EP Commodities A.S. (Elveția);
 • PGNiG Supply & Gas Trading GmbH (Germania).

Ulterior, companiile precalificate în toate cele 3 etape de precalificare vor participa la licitațiile ce urmează a fi desfășurate de SA Energocom pentru achiziția gazelor naturale în vederea asigurării necesarului de consum pentru trimestrul I, 2024 (Q1’24) în baza solicitărilor SA Moldovagaz.

Creditul BERD, în valoare totală de 300 mil. de euro, a fost acordat SA Energocom în baza Acordului de Împrumut dintre BERD și Republica Moldova, ratificat prin Legea nr. 206 din 15.07.2022. Acesta este de tip revolving fiind divizat în 2 tranșe: tranșa de diversificare, în valoare de 100 mil. de euro, și tranșa de urgență, în valoare de 200 mil. de euro. Ambele tranșe au fost utilizate anul precendent și au fost rambursate integral, iar conform condițiilor contractuale, după perioada de „clean-up” acestea pot fi accesate repetat.

Creditul oferit de BERD a fost utilizat de SA Energocom pentru crearea stocurilor strategice de gaze, fiind astfel diminuate riscurile legate de posibilele limitări sau sistări în furnizarea gazelor naturale, în contextul războiului din regiune.

Detalii despre achizițiile de gaze naturale efectuate în 2022 din sursele BERD pot fi vizualizate accesând https://energocom.md/?p=3199.

Activitatea SA Energocom pe piața energetică europeană și experiența acumulată de aceasta au contribuit la sporirea gradului de cunoaștere și de încredere față de SA Energocom din partea companiilor europene din domeniu. Acest lucru a favorizat interesul furnizorilor europeni de a participa la licitațiile organizate de SA Energocom pentru achiziția gazelor naturale, compania demonstrând că este un partener comercial de încredere.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA