<<<

Clauze standard ale contractului de furnizare a energiei electrice propus spre negociere consumatorilor finali


Clauzele standard ale contractului de furnizare a energiei electrice propus spre negociere consumatorilor finali conţin informaţii privind condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, modalităţile de plată, posibilele consecinţe în cazul neachitării facturilor pentru energia electrică consumată, modalităţile prin care furnizorul urmează să comunice consumatorilor finali datele cu privire la consumul real de energie electrică şi alte informaţii relevante.
Pentru perfectarea contractului de furnizare a energiei electrice, este necesar prezentarea următoarelor documente:
Certificatul de înregistrare a persoanei juridice;
Certificatul de înregistrare a TVA (dacă consumatorul este plătitor de TVA);
Certificatul de atribuire a codului fiscal;
Informaţia cu privire la contul de decontare şi denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plăţile;
Documente care certifică dreptul de proprietate asupra imobilului;
Actul ce atestă împuternicirile persoanei ce urmează să semneze contractul;
Actul ce atestă admiterea în exploatare a instalației electrice;
Autorizaţia ce permite activitatea comercială.

Contactaţi-ne:

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Alexandr Puşkin, 26

Contacte

+373 22 214 133
+373 22 223 868
office@energocom.md


© Energocom SA