COMUNICAT INFORMATIV

S.A. „ENERGOCOM” a prelungit contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu ЗАО «Молдавская ГРЭС». Acesta prevede acoperirea cantității necesare de energie electrică la un preţ cu cca 2,5% mai mic decât prețul energiei electrice procurate în prezent. Noile prevederi contractuale intră în vigoare la 01.07.2020 şi sunt valabile până la 31.03.2021.

În aceste condiţii, S.A. „ENERGOCOM” a participat în calitate de ofertant la licitaţia privind achiziţia energiei electrice desfăşurată la 22.06.2020 de către furnizorii reglementați de energie electrică, operatorii sistemelor de distribuție și operatorul sistemului de transport, în rezultatul căreia, oferind cel mai avantajos preţ, a devenit câștigătoare.

Astfel, S.A. „ENERGOCOM” încheie contracte de furnizare a energiei electrice, pe perioada respectivă, pentru acoperirea integrală a necesităților de energie electrică ale furnizorilor reglementați de energie electrică, operatorilor sistemelor de distribuție și operatorului sistemului de transport, care vor fi transmise ulterior spre avizare Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Conform noilor condiții contractuale, începând cu 01 iulie 2020, prețul de furnizare a energiei electrice de la S.A. „ENERGOCOM” către agenții economici menționați va constitui 48,65 USD/MWh, cu cca 2,5% mai mic decât prețul aplicat în baza contractelor existente în mărime de 49,90 USD/MWh.

 Administrația

S.A. „ENERGOCOM”