Raportul anual al Societăţii pe Acţiuni „ENERGOCOM” - 2021