Raport semestrul I, 2020 al Societăţii pe Acţiuni „ENERGOCOM”