Raport semestrul I, 2019 al Societăţii pe Acţiuni „ENERGOCOM”