Deciziile Adunării Generale extraordinare a acţionarilor din 12.07.2022 (2)