Anunţ Adunarea Generală ordinară anuală, septembrie 2022