Deciziile Adunării Generale extraordinare a acţionarilor din 12.08.2022