Deciziile Adunării Generale extraordinare a acționarilor din 26.05.2021