Deciziile Adunării Generale extraordinare a acționarilor din 15.01.2021