Decizii adunarea generala extraordinara din 27.02.2020