Regulamentul Consiliului Societatii pe actiuni Energocom