Regulamentul Comisiei de cenzori ai Societatii pe actiuni Energocom