Furnizarea gazelor naturale

Începând cu 1 iulie 2014, S.A. „ENERGOCOM” activează pe piața gazelor naturale a Republicii Moldova în calitate de furnizor de gaze naturale fiind autorizată prin licenţa AC nr.001294,

eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru genul de activitate - furnizarea gazelor naturale. În baza licenței acordate, Societatea are dreptul de a desfășura activitatea de furnizare a gazelor naturale la prețuri nereglementate.
Activitatea de furnizare a gazelor naturale constă în:
- gestionarea comercială şi financiară a contractelor de import a gazelor naturale, în calitate de furnizor de gaze naturale, pentru necesităţile pieţei interne de gaze naturale a Republicii Moldova;
- încheierea contractelor directe de livrare a gazelor naturale din surse de import, în calitate de furnizor, cu companiile de furnizare a gazelor naturale, operatori de transport, etc..