Deciziile adoptate in cadrul adunarii Generale ordinare din 04.05.2018