Deciziile Adunării Generale ordinare a acționarilor din 16.06.2020