Anunţ Adunarea Generală extraordinară, februarie 2020