Decizii adunarea generala extraordinara din 23.10.2019