Anunţ privind modificările operate in Statutul societăţii