Поставка электроэнергии

S.A. „ENERGOCOM” activează pe piața energiei electrice în calitate de furnizor de energie electrică fiind autorizată prin licenţa AC nr.001293 din 16.01.2018,

eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru genul de activitate - furnizarea energiei electrice. Societatea își desfășoară activitatea efectuând furnizări atât la prețuri nereglementate cât și la prețuri reglementate, în calitate de furnizor central de energie electrică.
Activitatea de furnizare a S.A. „ENERGOCOM” constă în:
- gestionarea comercială şi financiară a contractelor de import a energiei electrice pentru necesităţile pieţei interne de energie electrică a Republicii Moldova;
-  încheierea contractelor directe de furnizare a energiei electrice din surse de generare autohtone şi de import cu companiile de furnizare a energiei electrice, rețelele electrice de distribuție, operatorii de sistem şi agenţii economici (consumatori eligibili de energie electrică);
- gestionarea comercială şi financiară a contractelor de export a energiei electrice provenită din sursele de generare autohtone;
- gestionarea comercială şi financiară a contractelor pentru capacităţile de rezervă.
Pentru perioada 01 aprilie 2020 – 01 aprilie 2021, pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la prețuri nereglementate, S.A. „ENERGOCOM” a încheiat contract de procurare a energiei electrice cu producătorul de energie electrică situat în regiunea din partea stângă a r. Nistru ЗАО «Молдавская ГРЭС».
De asemenea, în perioada menţionată, S.A. „ENERGOCOM” în calitate de Furnizor central a achiziţionat pe piaţă energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane.
Energia electrică este furnizată către companiile de distribuție, furnizorii la tarife reglementate și nereglementate, agenții economici – consumatori eligibili din Republica Moldova.
Actualmente, S.A. „ENERGOCOM” nu deține contracte de export a energiei electrice.