Центральный поставщик электроэнергии

Conform prevederilor art.83 alin. (4) al Legii nr.107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică: (2)

Furnizorul central de energie electrică achiziţionează pe piaţă energia electrică de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane şi revinde energia electrică respectivă furnizorilor la preţuri reglementate aprobate de Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică, în cantităţile stabilite de aceasta, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi ale actelor normative de reglementare aprobate de Agenţie.

Читать дальше