2004

Societatea pe Acţiuni „ENERGOCOM” a apărut în rezultatul reorganizării Întreprinderii de Stat „ENERGOCOM”, care a fost creată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1467 din 30 decembrie 2004.

2014

Începînd cu 1 iulie 2014, S.A. „ENERGOCOM” a obținut licența AA nr.087157, eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru genul de activitate – furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate care, de asemenea, a fost reperfectată, conform legislației, în licența AC nr.001294 din 16.01.2018.

2010

S.A. „ENERGOCOM” este succesorul de drepturi al Î.S. „ENERGOCOM” cu genul de activitate – furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate, autorizată prin licenţa AA nr. 064665 din 01.01.2010 eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (licența AC nr.001293 din 16.01.2018 reperfectată în conformitate cu prevederile Legii nr.107 din 27.05.2016). Obiectul principal de activitate îl constituie furnizarea energiei electrice: importul şi exportul de energie electrică, efectuarea schimburilor de energie electrică cu partenerii externi de interconexiune pentru piaţa internă de echilibrare a energiei electrice, în scopul evitării dezechilibrelor de producţie – consum.

2017

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.885 din 01.11.2017,
S.A. „ENERGOCOM” a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică.
În activitatea sa, societatea se călăuzeşte de legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele şi indicaţiile Ministerului Economiei și Infrastructurii, deciziile luate în cadrul Adunării Generale ordinare sau extraordinare a acţionarilor, hotărârile Consiliului societății şi hotărârile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
Societatea este persoană juridică, dispune de bilanţ propriu, de ştampilă cu imprimarea denumirii sale în limba de stat, conturi de decontare în băncile Republicii Moldova, mijloace materiale în vederea exercitării funcţiilor ce îi revin.