SA Energocom continuă achiziția gazelor naturale în vederea realizării Proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale

În cadrul licitației desfășurate astăzi, 21 octombrie 2022, SA Energocom a mai achiziționat 18 mil. m3 de gaze naturale la preț de 94,5 EUR/MW, care, la fel, urmează fi stocate în depozitele subterane din Ucraina și utilizate de Republica Moldova în cazul limitării sau a întreruperii livrărilor de gaze naturale de către SAP „Gazprom”. Ofertele de livrare a gazelor naturale au fost deschise în prezența reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenției Proprietății Publice, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului de Informații și Securitate, Secretariatului Comunității Energetice dar și a experților din partea Uniunii Europene și USAID.

Menționăm că gazele naturale sunt achiziționate din contul Tranșei de diversificare, în valoare de până la 100 mil. EUR, din Acordul de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”.

SA Energocom a făcut prima achiziție de gaze naturale în cadrul realizării Proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”

Astăzi au fost achiziționate 10 mil. m3 de gaze naturale la preț de 94,95 EUR/MW. Acestea vor fi stocate în depozitele subterane din Ucraina și vor fi utilizate de Republica Moldova în cazul limitării sau a întreruperii livrărilor de gaze naturale de către SAP „Gazprom”.

La licitația organizată de SA Energocom pentru realizarea proiectului menționat au participat companiile precalificate conform regulilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Astfel, SA Energocom a accesat Tranșa de diversificare, în valoare de până la 100 mil. EUR, din Acordul de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”. Pentru asigurarea transparenței, deschiderea ofertelor a avut loc în prezența reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenției Proprietății Publice, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului de Informații și Securitate, Secretariatului Comunității Energetice dar și a experților din partea Uniunii Europene și USAID.

În cadrul realizării proiectului menționat, SA Energocom va desfășura în continuare licitații pentru achiziția gazelor naturale având drept scop asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.

SA Energocom a acordat SA Moldovagaz un împrumut pentru achitarea gazelor naturale

Companiile au semnat contractele de împrumut și de gaj și SA Energocom a făcut transferul a 1 050 milioane de lei către SA Moldovagaz, urmare a Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr.43 din 19.10.2022. Contractul de gaj a fost înregistrat la notar și înscris în Registrul garanțiilor reale mobiliare.

SA Energocom a acordat SA Moldovagaz un împrumut de peste 1 miliard de lei, cu termenul de rambursare – 1 mai 2023, pentru achitarea gazelor naturale din luna septembrie și a avansului pentru luna octombrie, dobânda fiind egală cu rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei (la moment – 21,5% anual).

Garanția restituirii împrumutului o constituie gajarea tuturor activelor mobiliare care fac parte din rețeaua de transport a gazelor naturale (rețelele de transport, echipamentul, instalațiile și alte mijloace fixe aferente), precum și partea socială de 100% deținută de SA Moldovagaz în capitalul social al SRL Moldovatransgaz. Altfel spus, în cazul în care SA Moldovagaz nu va restitui împrumutul conform condițiilor contractuale, bunurile gajate vor fi preluate de SA Energocom.

S.A. ENERGOCOM achiziționează energie electrică din România

S.A. ENERGOCOM și S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (România) au semnat un contract cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice, în baza căruia S.A. ENERGOCOM va achiziționa energie electrică pentru Republica Moldova din România. Astfel, va fi posibilă acoperirea necesarului de consum al energiei electrice pentru Republica Moldova, care era livrată din Ucraina. Contractul respectiv prevede achiziția energiei electrice pentru perioada 14 - 31 octombrie 2022 la preț de 450 RON/MWh.

Având în vedere sistarea exportului de energie electrică din Ucraina începând cu 11.10.2022, S.A. Energocom a depus efort maxim pentru identificarea în termen restrâns a unei surse alternative de furnizare a energiei electrice şi parcurgerea tuturor procedurilor necesare în vederea asigurării Republicii Moldova cu energie electrică și a minimizării riscului de întrerupere a furnizării acesteia către consumatorii finali.

Ținând cont de situația critică pe piața de energie electrică din regiune, SA Energocom, având obligația de a asigura securitatea energetică conform dispozițiilor CSE, este în proces de identificare și a altor parteneri și surse de energie electrică pentru a depăși criza energetică existentă.

Menționăm că prin Dispoziția CSE nr.42 din 13.10.2022, a fost constatată apariția situației excepționale – situație de alertă pe piața energiei electrice din Republica Moldova, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.149/2019.