Regulamentul Comitetului de Audit al Societatii pe actiuni Energocom