În luna decembrie 2022, prețul la gaze a fost mai mic decât cel pronosticat inițial

Data publicarii: 20.01.2023

În luna decembrie 2022, SA Energocom a vândut către Moldova Gaz aproximativ 96 de milioane metri cubi de gaze, cu prețul de 1.094,44 dolari SUA/ 1.000 m.c. (fără TVA).

Conform dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale, SA Energocom a fost împuternicită să vândă Moldova Gaz din gazele stocate în rezervele strategice.

Volumele facturate și prețul pentru luna decembrie sunt puțin mai mici decât cele pronosticate inițial, din contul vremii mai calde decât de obicei. De asemenea, în a doua parte a lunii decembrie prețurile de achiziție au fost în descreștere, iar în final au dus la un preț mediu mai scăzut. Amintim că SA Energocom procură gaze din luna mai 2022, din surse bugetare, resurse financiare proprii ale companiei, iar în ultimul timp - din contul creditului BERD.

„Intenționam ca banii transferați de Moldova Gaz să-i folosim la procurarea pe bursă a altor cantități de gaze, pentru a prinde oportunitatea unor prețuri scăzute și a suplini stocurilor consumate”, a declarant Victor Bînzari, directorul interimar al SA Energocom. 

SA Energocom a procurat gaze naturale pentru stocare în valoare de 300 de milioane de euro

Data publicarii: 11.01.2023

SA Energocom a procurat gaze pentru stocare, valorificând împrumutul de 300 de milioane de euro acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Prima tranșă, de 100 de milioane de euro, în cadrul realizării Proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”, a fost utilizată în perioada 17 octombrie – 2 noiembrie, pentru diversificarea surselor de achiziție a gazelor naturale. Tranșa a doua, de 200 de milioane de euro, a fost destinată achiziției gazelor naturale pentru situații de urgență, ultima achiziție fiind desfășurată pe 10 ianuarie. Ambele tranșe au fost utilizate pentru crearea stocurilor strategice de gaz, inexistente până în toamna anului trecut. Prețul mediu ponderat de achiziție a constituit 91,4 EUR/MWh. În acest preț nu sunt incluse cheltuielile de transport și depozitare.

Volumul de gaze naturale procurat este suficient pentru ca Republica Moldova, malul drept al râului Nistru, să treacă de sezonul de iarnă. O parte din gazele naturale achiziționate din contul împrumutului respectiv au fost vândute SA Moldovagaz în luna decembrie și sunt vândute în luna ianuarie.

Read more

În luna ianuarie 2023, SA Energocom va procura energie electrică de la ЗАО «Mолдавская ГРЭС» și de la furnizori din România

Data publicarii: 29.12.2022

SA Energocom a semnat un nou contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru luna ianuarie 2023 cu S.N. Nuclearelectrica S.A. din România ce prevede achiziția a 10 MWh bandă pe timp de noapte și 30 MWh bandă pe timp de zi. Prețul energiei, conform acestui contract, este de 450 RON/MWh.

De asemenea, SA Energocom a prelungit cu ЗАО «Mолдавская ГРЭС» (MGRES) contractul de livrare a energiei electrice pentru luna ianuarie 2023. Cantitatea minimă ce urmează a fi procurată de la MGRES va constitui 251 mii MWh, iar cea maximă - 263 mii MWh, comparativ cu 204 mii MWh în decembrie 2022. Prețul de achiziție a energiei electrice în baza contractului respectiv rămâne neschimbat - 73 USD/MWh.

În rezultat, se prognozează ca din totalul necesarului de consum al energiei electrice pentru malul drept al Nistrului, în luna ianuarie, circa 60% va fi asigurat de MGRES, cca 30% va constitui energia electrică produsă de CET-uri şi din surse regenerabile, iar alte aproximativ 10% din necesar vor fi procurate de la furnizori din România, inclusiv pentru a acoperi deficitul de energie în orele de vârf.

Conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale, SA Energocom este împuternicită să procure energie electrică pentru perioada ianuarie-martie 2023.

Read more

În 2022, SA Energocom a încheiat contracte de achiziție a energiei regenerabile cu 31 de producători eligibili

Data publicarii: 15.12.2022

În anul 2022, SA Energocom a încheiat contracte de achiziție a energiei electrice produsă din surse regenerabile cu 31 de agenți economici ce dețin statut de producător eligibil. Puterea totală instalată a acestora, conectată la rețeaua națională, constituie 21,5 MW.

Tehnologia de producere a energiei electrice utilizată de majoritatea acestor producători o reprezintă centralele fotovoltaice, dar și două centrale electrice pe biogaz. Tariful fix de comercializare de către producătorii respectivi a energiei electrice produse este stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și variază între 1,80 și 2,01 lei/kWh (fără TVA).

Având în vedere faptul că în 2021 între SA Energocom și producătorii eligibili au fost încheiate doar patru contracte privind achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile, iar în 2020 – șapte contracte, puterea totală instalată a acestora fiind de 1,56 MW şi, respectiv, 7,9 MW, prin urmare, se constată un interes în creștere pentru energia verde.

Conform legislației în vigoare, furnizorul central de energie electrică, adică SA Energocom, are obligația de a achiziționa întreaga cantitate de electricitate produsă de agenți economici din surse regenerabile pentru care ANRE a confirmat statutul de producător eligibil şi care solicită încheierea contractelor respective cu furnizorul central.

Mai există producători de energie electrică din surse regenerabile care nu au statut de producător eligibil confirmat de ANRE, din care cauză pot vinde energia produsă pe piața liberă furnizorilor, dar în acest caz furnizorii nu sunt obligați să achiziționeze electricitatea produsă. La fel, consumul propriu este încurajat în baza altei scheme de suport - contorizare netă, cu capacitate de producere până la 200 kW. Și în acest caz gospodăriile casnice sau agenții economici se adresează numai furnizorilor Premier Energy și FEE Nord.