Raport anual privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie - perioada 2020