Raport trimestrial privind garantiile de origine pentru perioada octombrie - decembrie 2018