SA Energocom a făcut prima achiziție de gaze naturale în cadrul realizării Proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”

Astăzi au fost achiziționate 10 mil. m3 de gaze naturale la preț de 94,95 EUR/MW. Acestea vor fi stocate în depozitele subterane din Ucraina și vor fi utilizate de Republica Moldova în cazul limitării sau a întreruperii livrărilor de gaze naturale de către SAP „Gazprom”.

La licitația organizată de SA Energocom pentru realizarea proiectului menționat au participat companiile precalificate conform regulilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Astfel, SA Energocom a accesat Tranșa de diversificare, în valoare de până la 100 mil. EUR, din Acordul de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale”. Pentru asigurarea transparenței, deschiderea ofertelor a avut loc în prezența reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenției Proprietății Publice, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciului de Informații și Securitate, Secretariatului Comunității Energetice dar și a experților din partea Uniunii Europene și USAID.

În cadrul realizării proiectului menționat, SA Energocom va desfășura în continuare licitații pentru achiziția gazelor naturale având drept scop asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.