2004

Societatea pe Acţiuni „ENERGOCOM” a apărut în rezultatul reorganizării Întreprinderii de Stat „ENERGOCOM”, care a fost creată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1467 din 30 decembrie 2004.