2017

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.885 din 01.11.2017,
S.A. „ENERGOCOM” a fost desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică.
În activitatea sa, societatea se călăuzeşte de legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele şi indicaţiile Ministerului Economiei și Infrastructurii, deciziile luate în cadrul Adunării Generale ordinare sau extraordinare a acţionarilor, hotărârile Consiliului societății şi hotărârile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
Societatea este persoană juridică, dispune de bilanţ propriu, de ştampilă cu imprimarea denumirii sale în limba de stat, conturi de decontare în băncile Republicii Moldova, mijloace materiale în vederea exercitării funcţiilor ce îi revin.