În atenția producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie