Anunţ Adunarea Generală extraordinară, noiembrie 2021