Caiet de sarcini pentru desfășurarea concursului privind achiziția serviciilor de audit pentru anul 2021

Descarcă

S.A. „ENERGOCOM”, entitate de interes public, anunţă concurs privind selectarea entităţii de audit în vederea executării auditului financiar al societăţii pentru anul 2021, conform IFRS.

 Condiţii obligatorii:
- experiență de cel puțin 5 ani;
- să fie plătitoare TVA;
- conform situației la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la Licența pentru desfășurarea activității de audit să fie indicați cel puțin 3 auditori certificați angajați;
- entitatea de audit și auditorii să nu aibă măsuri disciplinare aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor;
- să aibă în derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel puțin 10 misiuni de audit ale situațiilor financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului.
- ofertele de participare şi entitățile de audit trebuie să se conformeze HG nr.875 din 22.12.2015 şi Legii nr.271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare.
Evaluarea ofertelor este bazată pe criteriul respectării cerințelor caietului de sarcini.
Ofertele în plic sigilat vor fi prezentate la sediul S.A. „ENERGOCOM”: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 78.

Termenul limită de depunere a ofertelor – 26 aprilie 2021, ora 1400.

Pentru informații suplimentare: tel.: (022) 214-133, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..