Caiet de sarcini pentru desfășurarea concursului privind achiziția serviciilor de audit pentru anul 2020