Regulamentul Comisiei de censori ai Societatii pe actiuni Energocom